Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Odkaliště Triangl - Informace o rozhodnutí MŽP

Odkaliště Triangl - Informace o rozhodnutí MŽPSpolek ENVIRO BLATA z. s. podal podnět k přezkoumání rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje č. j. KUJCK 116519/2018/OZZL ze dne 19. 9. 2018, kterým krajský úřad povolil provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů na lokalitě Triangl.

Stěžejní námitkou bylo to, že v ÚP Mydlovary je navržena asanace bývalých průmyslových areálů a vytváření místo nich nových ploch přírodních. Jedná se zejména o asanaci bývalých odkališť MAPE v severní části řešeného území a odkaliště Triangl bývalé elektrárny ve východní části území. Nové využití ploch je navrženo jako plochy smíšené nezastavěného území – zeleň krajinná. Z nyní projednávaného ÚP obce Mydlovary je evidentní, že jak již zrekultivovaná plocha, tak plocha, na které bude rekultivace realizována, může mít v souladu s územním plánem pouze charakter travního porostu se skupinovou výsadbou mělce kořenících dřevin s ponechanou spojenou akumulační nádrží drenážních vod a odkalištích vod, a to od okamžiku ukončení rekultivace. Využití k jinému účelu, včetně skládkování, je v rozporu s přijímaným územním plánem.

Rozhodnutí o přezkoumání nebylo dosud vydáno, z dosavadních odpovědí MŽP však již vyplývá, že k nesouladu zamýšleného projektu s územním plánem MŽP nepřihlédne, neboť územní plán nebyl dosud schválen, ale nachází se ve fázi řízení o jeho vydání. Územní plán tak dle MŽP netvoří překážku pro povolení zařízení ke sběru a výkupu odpadů na lokalitě Triangl.

Rekapitulace dosavadních výsledků je tedy taková, že

  •  se nám podařilo zvrátit záměr časově neomezeného provozování zařízení, nyní platí dočasné využití plochy do doby ukončení rekultivačních prací (rok 2024), souhlas byl udělen na dobu 6 let; 
  •  dále v rámci projektu nesmí docházet k výrobě (zpracování odpadů), jak nejprve provozovatel požadoval, ale pouze ke skladování a výkupu povoleného materiálu, v jehož výčtu se nenachází problematické polétavé popílky;
  •  skladované odpady stavebního a obdobného charakteru jsou určeny pro sanaci a rekultivaci posledních ploch odkališť.

O jakémkoliv dalším vývoji bude starostka obce občany informovat.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů