Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > V ZEMI KRÁLE MIROSLAVA, NEBO V PŮLNOČNÍM KRÁLOVSTVÍ?

V ZEMI KRÁLE MIROSLAVA, NEBO V PŮLNOČNÍM KRÁLOVSTVÍ?V ZEMI KRÁLE MIROSLAVA, NEBO V PŮLNOČNÍM KRÁLOVSTVÍ?

 

Tak jsem se včera dozvěděla, že v Mydlovarech už nežijeme v zemi krále Miroslava, ale v Půlnočním království, a že jsem v lavině všech zákazů a omezení, které chrlím, vydala i výnos o zákazu zpěvu a proti svobodnému podnikání.

Svoboda, vážení, to je velice éterický a proměnný úkaz. Staletí se vedou spory o jejím dosahu, o její výplni, staletí se nepodařilo určit její hranice ku spokojenosti všech stran. Nicméně, jisté obecné uzance se v běhu času našly, a pro svou nepopiratelnost se nakonec staly pravidly obecně respektovanými. Ve vztahu ke svobodě je to ono okřídlené „svoboda jednoho začíná tam, kde končí svoboda druhého“. Nebo také, moje svoboda a práva končí tam, kde začínají omezovat svobodu druhého, stejně plnoprávného, jako jsem já.

A to je ten kámen úrazu. Kde je ta hranice, kdy já mám ještě svobodné právo prosazovat svou vůli, a kdy už nežádoucně zasahuji do práv toho druhého? Nebo ještě jinak, kolik je ten druhý povinen strpět, aby se ještě i on cítil svobodný, a ne utlačený?

Těžko řešitelný problém, mají-li ho rozetnout znesvářené strany, a proto musí nutně nastoupit jiná, třetí a vyšší autorita, která případný spor rozetne. A tou autoritou je v zemi, kde vládne řád, tedy i v zemi krále Miroslava, právo.

A to právo říká, že, doba od 22.00 do 6.00 hodin je dobou nočního klidu. Je dobou, kdy má každý občan této země legální právo očekávat, že v jeho okolí bude klid. A pokud nebude, je k tomu jiný, legálně ospravedlnitelný důvod, a neděje se svévole. Protože kdyby se děla svévole, jedná se o přestupek, a poškozená strana má nezadatelné právo se dožadovat satisfakce.

Ani obec nemá právo upravovat vyhláškou to, co upravuje zákon. Obec tedy nemůže v samostatné působnosti měnit „noční dobu“ upravenou v zákoně o ochraně veřejného zdraví, protože by tím vybočila z mezí svých pravomocí.

Naopak má ale obec povinnost chránit veřejný zájem. V daném případě je oním „veřejným zájmem“ dodržování nočního klidu jakožto hodnota všeobecně a nesporně jako veřejný zájem vnímaná.

Ochrana veřejného pořádku spadá do samostatné působnosti obce, kdy obec pro uspokojování potřeb svých občanů ve svém územním obvodu o ni pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi.

Zásadní roli v tom sehrává obecní zastupitelstvo, které má dokonce právo vydat k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obecně závaznou vyhlášku omezující činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek.

Největší úctu před zákonem musí mít zákonodárce sám. Jsem-li zastupitelem, neměla by moje jednání vést snaha sedět najednou na dvou posvíceních…

Místní předpoklady a místní zvyklosti, o kterých jsem se již zmínila, v Mydlovarech naplňuje praxe, že není žádným problémem pořádání společenských akcí v pátek, ve dnech pracovního volna a klidu, a ve dnech svátků. Rozhodně však není omezováním práva na svobodné podnikání vyžadovat dodržování nočního klidu v zákonem stanovenou dobu v pracovních dnech. Proti takovému tvrzení se důrazně ohrazuji.

Fakt, že obec Mydlovary nemá přijatou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, neboť postačuje úprava ze zákona, svědčí o tom, že doposavad bylo možné spoléhat na zdravý lidský rozum a ohleduplnost. To ovšem nebude možné, pokud se k problému nebudou stavět stejně zodpovědně všechny strany, a misky vah svobody jedněch a svobody druhých se nebezpečně rozkomíhají…Pak má ta slabší, „tišší“ strana logické právo očekávat, že zasáhne ona třetí autorita, tedy obec.

Nenarodil se člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. A velmi upřímně říkám, že já se o to ani nehodlám snažit. Jednak proto, že zalíbit se naprosto všem jednoduše není možné. Ale zejména proto, že tak role starosty ani v malé obci rozhodně nestojí. Musí být mou snahou hledat obecná, nestranná a ke všem rovná řešení, ctít onen vyšší zájem, bez ohledu na to, komu jsem tím zase zavdala důvod k pomluvám. Staré bavorské přísloví říká: „kdo slouží obci, ten má velice přísného pána“. To ovšem rozhodně neznamená, že starosta je ve vděčnosti za to, že byl zvolen, povinen vyhovět a ustoupit všem. Chraň nás Bože před takovou hloupostí!

Pravidla je třeba nastavovat zavčasu, dřív, než se věci rozjedou tak, že je nedokážeme sami zvládnout. Proto říkám zcela otevřeně a jasně, aby si nikdo nevykládal moje slova zase jinak, nemůžu zrušit zákaz zpěvu, protože ho nikdo nezakázal, ale

 • i v Mydlovarech platí v pracovních dnech noční klid od 22.00 do 6.00 hodin, a kdo chce i v této době pořádat veřejné produkce, zajistí, aby neobtěžoval okolí;
 •  dětské hřiště je v souladu s jeho provozním řádem určeno pro děti od 3 do 12 let, starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající dozor a dohled nad dětmi;
 •  pokud mi kdokoliv oznámí, že se na dětském hřišti „kouří tráva“, je mi naprosto jedno, jestli je to „náš“, nebo „cizí“, musí očekávat, že to budu řešit.

Zatím to ještě stále chápu tak, že za to mě občané obce platí. Vadí-li někomu forma mých intervencí, nemůže mě potkat nic lepšího, než když věci vyřeší sám! A jsou-li moje názory naprostým šíleným excesem, má zastupitelstvo právo mě kdykoliv odvolat, a občané mají právo mě nezvolit. 

 

                                                                                               Mgr. Hana Chalupská


Komentáře

Přidat komentář
 • 1. 8. 2019 0:08
  Fanoušek
  Odpověď

  Máme 3 odpovědi
  Č1: zajistili jsme neobtěžování okolí .. ovšem jsme čekali že okolí je nejbližší obydlí ale nečekali že okolí je cca 50cm od oken hospody
  Č2: hospoda mydlovary nezodpovídá za lidi kteří sedí na dětském hřišti. Nejsem jejich mamka ;)
  Č3: stěně jako odpověď č2.. ale i podle nás by se tráva hulit neměla na hřišti pro mimča. A jestli ten co tam hulí je Váš nebo cizí už je jen problém obce či policie ovšem určitě ne hospody krále Miroslava :D ...


 • 1. 8. 2019 10:46
  Ingrid Poláková
  Re: Odpověď

  Jestliže by uvedené problémy řešila Policie, šla by tam, kde primárně vznikají - tedy do hospody. Také jsem se, když jsem měla hospodu, po zákazu kouření rozčilovala, jak já, jako hostinský, můžu ovlivnit to, že si nějaký opilec zapálí v hospodě. To nikoho nezajímá a nikdo to neřeší - já jsem provozovatel a tedy si musím zajistit, aby bylo vše podle předpisů.


 • 1. 8. 2019 13:17
  Alena Müllerová
  Re: Odpověď

  Je zajímavé,že za vašeho působení v hospodě se před hospodou sedělo do pul 4 do rána a poslouchala se tam též hudba a nikomu to nevadilo.Prostě za vás se nečuralo ani neblinkalo na kanál,lidé neodjížděli autem a neseděli do nočních hodin před hospodou.To vše se děje pouze za nás.Bohužel jsme chtěli funkční hospodu,tu máme a tak jí pěkně zlikvidujeme.Nechceme poslouchat pouze drby a pomluvy a tak si zpíváme,smějeme se a bavíme,ale to se v Kocourkově nesmí.Napřed si všichni zamette před svým prahem.A být vámi,raději vyvěsím vlajku ve státní svátek a uklidím rezavý věnec od památníku.To je vizitka obce.A je víc důležitějších věcí,než psaní pohádek


 • 5. 8. 2019 15:24
  Hana Chalupská
  Re: Odpověď

  Vážená paní Müllerová,
  Je mojí chybou, že mám poměrně nízký práh citlivosti na nespravedlnost, proto Vás důrazně žádám, buďte tak hodná, a přestaňte šířit lži a nesmysly o likvidaci hospody. Moje přání je založeno na skutečnostech, které Vy už jaksi ve svých tvrzeních přecházíte, a mlčíte o nich:

  Starostka navrhla hlasovat o návrzích usnesení v tomto znění:
  1. Zastupitelstvo obce Mydlovary schvaluje výdaj na vybavení hostince Mydlovarka, které je vlastníkem, a kterou pronajímá na základě smlouvy o nájmu, do výše 50 000,00 Kč (usnesení ZO č. UZ-18-3/19 ze dne 26. 3. 2019) – každý jiný nájemce před Vámi si vybavení pořizoval za své prostředky.
  2. Zastupitelstvo obce Mydlovary schvaluje pronájem nebytových prostor, nacházející se v domě č. p. 19, p. č. 1546/2, konkrétně výčep, kuchyni, sklad, chladírnu, chodbu, toalety, přilehlý sál, za účelem provozu pohostinské činnosti a poskytování restauračních služeb se stanoveným nájemným 1 000,00 Kč/rok, paní Aleně Mullerové, bydliště Munice 13, ode dne 1. 4. 2019 (usnesení ZO č. UZ-19-3/19 ze dne 26. 3. 2019) – nevím, jestli nájemné 1 000,00 Kč za rok svědčí o snaze likvidovat hospodu. Kdybych chtěla likvidovat hospodu, poslala bych k Vám kontrolu na dodržování EET.
  3. Zastupitelstvo obce Mydlovary schvaluje finanční výdaj na organizaci a zajištění stavění máje do výše 8 000,00 Kč – v tom bylo i obcí dotované pivo, které se vytočilo, a jehož rozdíl v ceně hospodě zaplatila obec.
  4. Tradiční turnaj "O pohár starostky obce" v nohejbalu – výdaje obce 12 500,00 Kč, ve kterých byly 2 sudy piva, které byly pro návštěvníky za cenu 10,00 Kč, hospodě ovšem rozdíl doplatila obec, včetně mých snah, aby se večerní zábava nekonala jen u hřiště, jak chtěli někteří nohejbalisti, ale přesunula se na náves, aby z toho hospoda něco měla.

  Takže tak vypadá snaha o „likvidaci hospody“ v praxi. Jediné, co jsem chtěla, bylo, aby se respektoval noční klid V PRACOVNÍCH DNECH, k čemuž stačilo říct, bereme na vědomí, a pohlídat si zavřená okna. Dále aby se dospělí klackové nehoupali na houpačkách pro tříleté děti, a aby se na dětském hřišti nebraly drogy. Upozorňovala jsem na to ty, kteří na tom hřišti byli, aby to příště nedělali. A je smutným zjištěním, že se neumí přiznat a omluvit se. V hospodě jsem upozorňovala konkrétně toho člověka, který noční klid rušil. Po Vás jsem žádné řešení nechtěla. Moje vyjádření na webu jsem napsala zcela neadresně.

  Pro obec pracuje pár slušných a obětavých lidí, kteří odvádí skutečnou a dobrou práci, a Vaše invektivy o neuklizených věncích a nevyvěšených praporem jsou zbytečným urážením všech, kteří pro obec dobrovolně něco dělají. Pokud chcete současnému zastupitelstvu něco vyčítat, rozhodně ne to, že nepracuje. To by ve spojení se mnou ani dost dobře nešlo. Nikdo obci hospodu nelikviduje, ani Vám podnikání nepřekáží. Přestaňte proto s tím rozdmychávání nenávisti, nesmysly o zákazech v Kocourkově, a urážením lidí, kteří za sebou mají spoustu dobré práce, mimochodem i pro Vás.

  A děkuji za upozornění na víc důležitějších věcí. Teď právě řešíme veřejnou zakázku na studii na čističku, aby za pár let měli všichni kam vypouštět svůj odpad. A taky zakázku na revitalizaci koupaliště, aby bylo v Mydlovarech, krom hospody, kam jít. Taky se staráme, aby se na návsi rozšířilo veřejné osvětlení a aby se nakoupily kontejnery na odpad ve správném provedení a velikosti. Aby děti měly vybavené hřiště. Aby se přestěhoval sběrný dvůr. Aby nám za vsí nevznikla další skládka pneumatik. Aby byl v Mydlovarech čistý vzduch. A taky jsme vyřídili dary obci 270 000,00 Kč od různých firem. Dotace 421 000,00 Kč. A taky peníze dáváme. Sportovcům, včelařům, spolkům, hospodě. Dokonce se (v Kocourkově) staráme i o zábavu, myslím, že stavění máje nebo nohejbalový turnaj nebyly špatné akce. Proto je pro mě překvapením, že bychom se vlastně měli stydět.

  A abych tento příběh ve svém životě definitivně uzavřela, prohlašuji, že je lež, že mám sebemenší snahu uzavřít hospodu. Naopak jsem vždy říkala, že když sedím do noci na obecním úřadě, jsem ráda, že se lidé schází. Musí ale existovat pro všechny platná pravidla. Nezapírám proto, že je pro mě velkým zklamáním, že lidé, kteří mě a můj zájem o Mydlovary znají desetiletí, mě pro tuto vykonstruovanou kauzu přestali zdravit.

  S přáním pěkného dne, Mgr. Hana Chalupská


 • 2. 8. 2019 10:32
  Jenda
  Re: Odpověď

  Vážená paní Ingrit Poláková, jak víte že policie by šla tam , kde problémy primárně vznikají? Já si myslím že by je neměla řešit v hospodě.


 • 1. 8. 2019 0:25
  Zase Fanoušek
  Odpověď No2

  nebo lze hřiště oplotit a uzamkout stejně jako tenisové .. ovšem jestli máte konkrétní připomínky k hospodě velice rádi vyjdeme vstříc jak jen to bude možné. Jsme i pro osobní domluvu protože MY z toho nepotřebujeme dělat reality show :) Hospoda mydlovary .


 • 1. 8. 2019 12:12
  Hana Chalupská
  Re: Odpověď No2

  Vážený pane Müllere, byla jsem a jsem nadále ráda, že ještě stále OBECNÍ hospoda v Mydlovarech má nájemce, se kterým je valná většina hostů spokojená. Proto jsem se také v mnohém starala o její zájmy více, než jsem nezbytně musela. A proto v mém předchozím článku nenajdete ANI SLOVO o mydlovarské hospodě. Je to záměrně pojednání veskrze obecné, určené každému, koho by měla zajímat správa věcí veřejných. Je to oprášením a připomenutím některých konsekvencí, na které je třeba pamatovat, chceme-li v Mydlovarech žít ve shodě. Neboť Mydlovary nejsou jen hospoda, a já mám na zřeteli obecný zájem, já nekopu za žádnou stranu. A proto také píšu, jak budu konat já. Každý, kdo má trochu rozumný přístup, vezme moje slova jako sdělení hranic, které nechci, a ani dost dobře nemůžu tolerovat. Vztáhl-li jste již moje pojednání jako určené Vám, vyslechla jsem si i názory lidí, kteří žijí kolem hospody, a rovněž oni jsou občany Mydlovar. Nemám sebemenší zájem věci zbytečně hrotit, proto touto cestou upozorňuji, že jsou jakási vyšší pravidla, která platí pro všechny stejně. Nerozhodujete o nich ani Vy, ani já. Nepochybujte o tom, že kdybych chtěla jakoukoliv věc řešit s policií, uměla bych si poradit. Já ale (zatím) věc tak vážnou necítím. Nijak do pořádání společenských akcí nezasahuji, přestože přesáhnou dvaadvacátou hodinu, pořádají je nejen jednotlivci, ale i sdružení, a nikdo je nemusí chodit dopředu obci ohlásit, což je, mimochodem, povinnost každého pořádajícího... Jiná situace nastává, dochází-li ke mně stížnosti. Proto jen připomínám, že jsou jistá pravidla, a Mydlovary nejsou "územím nikoho". Věc nestojí tak, že Vy byste měli někomu vycházet vstříc, jak jen to bude možné. Pravidla pro Vás, stejně jako pro kohokoliv jiného, už vymysleli jiní. A proto, až budete příště vyjádření kteréhokoliv starosty obce, nejen mé, zveřejněné na oficiálních stránkách obce a určené občanům obce označovat za "reality show", važte slova. Jsou totiž jisté hranice. S přáním pěkného dne, HCH


 • 2. 8. 2019 10:18
  Jenda
  připomínka

  Není mi jasné paní starostko, co je míněno tím "já nekopu za žádnou stranu" a další váš výrok "že jsou jakási vyšší pravidla, která platí pro všechny stejně". Proto prosím o vysvětlení, nejsem žádný Mgr.
  Předem děkuji za vysvětlení. Jenda.


 • 6. 8. 2019 10:17
  Jirka Brony junior
  Můj hlas

  Moje písemné hlasování k hlavnímu článku "V ZEMI KRÁLE MIROSLAVA...": z 90% obsahu jsem pro palec nahoru.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů