Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Tříkrálová sbírka

Datum konání: 5. 1. 2019 - 6. 1. 2019

Tři králové

Charita České republiky pořádá, jako již tradičně, Tříkrálovou sbírku.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 4. 1. 2019 17:44
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Odkaliště Triangl - Informace o rozhodnutí MŽP

Spolek ENVIRO BLATA z. s. podal podnět k přezkoumání rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje č. j. KUJCK 116519/2018/OZZL ze dne 19. 9. 2018, kterým krajský úřad povolil provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů na lokalitě Triangl.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 3. 1. 2019 11:02
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva sportovcům

Starostka obce vyzývá všechny dotčené subjekty, právnické i fyzické osoby, které mají jakýkoliv příspěvek k problematice podpory sportu v obci, aby jí v termínu do 31. 1. 2019, nejlépe prostřednictvím adresy obec@mydlovary.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 20:48

Informace o jednání se zástupci České pošty o zachování pobočky České pošty a.s.

Dle sdělení zástupce České pošty je prostor zralý na uzavření z hygienických důvodů. Zásadním problémem je vlhkost zdiva, následná plíseň, a rovněž vytápění prostor pošty.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 20:46
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Rozhodnutí o otázce navržené k rozhodnutí v místním referendu.

Podle zákona o místní referendu (§13) zastupitelstvo obce neprodleně vyrozumí zmocněnce o přijatém usnesení a zároveň toto usnesení vyvěsí na úřední desce příslušného obecního úřadu po dobu 15 dnů.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 20:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Projednání ceny vodného a stočného na rok 2019

Zastupitelstvo obce usnesením č. UZ-5-2/18, UZ-6-2/18 a UZ-7-2/18 schválilo cenu tzv. čisté a špinavé vody na rok 2019. V zásadě lze konstatovat, že náklady na vodné a stočné se v roce 2019 oproti roku 2018 nemění.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 20:38
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Schválení rozpočtu obce Mydlovary pro rok 2019

Zastupitelstvo obce usnesením č. UZ-4-2/18 schválilo dne 13. 12. 20189 rozpočet obce na rok 2019. Rozpočet obce byl schválen jako přebytkový:

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 20:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace o podání žádosti o dotaci doprojektu WiFi4EU

Cílem projektu Evropské komise WiFi4EU je rozšířit bezplatnou WiFi konektivitu pro obyvatele i návštěvníky EU ve veřejných prostorách, jako jsou parky, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea, v celé Evropě.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 20:15
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Přijetí zaměstnance obecního úřadu pro zajištění technicko-hospodářských činností

Zastupitelstvo obce Mydlovary usnesením č. UZ-7-1/18 schválilo zřízení jednoho pracovního místa na obci na pozici dělník. Stanoven plný pracovní úvazek za minimální mzdu 12 200,00 Kč s pružnou pracovní dobou.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 19:49
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce za měsíc v případě výkonu více funkcí

Neuvolněný člen zastupitelstva obce může být souhrnně odměňován maximálně za výkon tří funkcí, i přesto, že vykonává více než tři funkce.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 19:48
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Odměna starosty obce

Neuvolněným členům zastupitelstva může být poskytována odměna v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 19:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Stanovení úředních hodin obecního úřadu

Úřední hodiny jsou dobou vyhrazenou příslušným správním orgánem (v tomto případě obecním úřadem) pro jednání s klienty. Jedná se tedy o dobu, kdy má být obecní úřad přístupný veřejnosti, jež má umožnit vyřízení jejich záležitostí.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 19:13
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pořizování záznamů z veřejného zasedání zastupitelstva

O průběhu zasedání pořizuje obec zápis, který musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Obsah jednání zastupitelstva může být zveřejňován i způsoby umožňujícími dálkový přístup (online streamování, zveřejněné zvukové záznamy, zveřejňování dokumentů určených k projednání v zastupitelstvu apod.).

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 19:12
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Jmenovité hlasování zastupitelů obce

Mezi základní způsoby hlasování patří veřejné hlasování, tj. takové, u kterého je zřejmé, jak který člen zastupitelstva obce hlasoval. Zákon o obcích výslovně nestanoví požadavek zveřejňovat, jak hlasovali jednotliví členové zastupitelstva.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 18:53

Zasedání 9/2018 OZ Mydlovary

Pozvánka OZ 9 2018.pdf

Více

Publikováno 20. 9. 2018 16:22