Obec Mydlovary
ObecMydlovary

Plánované akce


Plánované akce na období 2005-2010


Plynofikace obce

Plynovod je zřejmě poslední inženýrskou sítí pokládanou v obci a představuje alternativu pro vytápění objektů tuhými palivy či elektrickou energií a umožní odstranit propanbutanové lahve těm domácnostem, které používají plyn na vaření.
Plynofikace obce zahrnuje 1 800 m plynovodu PE D90 a D63 vedených jak v zelených pásech, tak v komunikaci. Předpokládaný počet přípojek je 66, ale je průběžně upřesňován.
Náklady na plynofikaci činí 2 670 000 Kč z čehož 1 331 000 Kč má pokrýt dotace z MŽP.

Informační centrum v knihovně

Informační centrum představuje další etapu v rozvoji obecní knihovny.
Po zpřístupnění internetu pro veřejnost bude za pomoci dotace z nadace Duhová energie vytvořeno v části knihovny informační centrum s materiály o jaderné elektrárně Temelín a dalších oblastech týkajících se zejména životního prostředí.
Bude také zakoupen počítač s programem Lanius pro evidenci knih a umožňujícím spojení a výměnu dat mezi knihovnami.
Na akci je dotace 150 000 Kč z nadace Duhová energie.

Oprava střechy č.p. 19

Objekt  č.p. 19 zahrnuje obecní úřad, poštu, hostinec a obecní byt. Tato oprava se netýká střechy sálu hostince.
Bude vyměněna krytina a  laťování, krov ošetřen proti dřevokazným houbám a hmyzu a provedeny drobné tesařské a klempířské práce.
Náklady odhaduji na 400 000 Kč, na akci je přislíbena dotace 180 000 Kč z POV.

Úprava vytápění na plyn v obecních objektech

Po plynofikaci obce je logickým krokem ke splnění podmínek dotace na plynofikaci přechod obecních objektů na vytápěním plynem.
Pro obecní úřad a knihovnu budou zvolena podokenní plynová topidla a pro obchod a hostinec plynové kotle odpovídajícího výkonu.
Náklady odhaduji na  150 000 Kč.

Pozemky pro výstavbu RD

Zájem o bydlení v obci se projevil při prodeji parcel, které obec připravila demolicí bývalého vepřína i příchodem mladých rodin do starších domků v obci.
Jako první nová lokalita pro výstavbu 4 RD byla vybrána část parcely č. 1658 o velikosti přes 4 000 m2 na JZ okraji obce a to zejména z důvodu bezproblémového napojení na stávající inženýrské sítě a souladu s územním plánem obce.
Kanalizace bude přivedena krátkou větví za komunikaci, vodovod jde v komunikaci, plynovod bude protažen od p.č. 1491/2 a přívod elektrické energie půjde zřejmě od trafostanice ve vzdálenosti 200 m.
Realizace akce bude záviset na získání pozemků od původních majitelů, dle prvotních jednání převážně asi výměnou za jiné pozemky ve vlastnictví obce.
Náklady na činnost geodeta, kanalizaci, přívod elektrické energie a plynu a úpravu příjezdové komunikace odhaduji na 700 000 Kč.
Bezproblémový prodej by měl být při ceně okolo 200 Kč/m2 a akce by tedy v případě úspěšného prodeje parcel neměla zatížit obecní rozpočet.

Výsadba zeleně po parovodu

Snaha neustále zlepšovat životní prostředí v okolí obce vedla zastupitelstvo ke koupi pozemků po bývalém parovodu z Elektrárny Mydlovary do Chemické úpravny uranových rud, jedná se o pozemky č.1279 a 1717.
Již během provozu se podél parovodu usazovala náletová zeleň a vznikl tak pás stromů a keřů. Po ukončení provozu byl parovod demontován a zastupitelstvo nechalo zpracovat změnu územního plánu, umožňující na těchto pozemcích výsadbu zeleně.
Pokud se podaří získat dotaci na výsadbu stromů, bude stávající zeleň odborně prořezána a doplněna kvalitními alejovými stromy.

Chodník podél silnice

Silnice třetí třídy č. 12227 prochází obcí od JV k SZ.
Největší pohyb chodců je mezi tak zvanou Uličkou a návsí. Proto je vybrána tato část komunikace pro realizace 1.etapy chodníku a pokud se chodník osvědčí je možno uvažovat o jeho prodloužení na hranici obce.
Chodník je rozdělen na dvě části, severní je vedena po okraji zelené plochy návsi  a jižní jde podél komunikace na straně bývalého vepřína.
Chodník délky 200 m a šířky 1,5 m bude z betonové zámkové dlažby mezi záhonové obrubníky a bude veden v odstupu od vozovky v zeleném pásu tak, aby nenarušoval její odvodnění, a nebylo tedy nutno zřizovat nové vpusti pro odvodnění komunikace.
Náklady odhaduji na 250 000 Kč.

Oprava místní komunikace Kolonie

Oprava části této komunikace provedená pokládkou nového povrchu byla realizována v roce 1994, ale řádově po 5 letech se objevily ve vozovce znovu trhliny. Problémem je i to, že část komunikace směrem k  silnici na Zliv, která je z panelů a je v nehorším stavu není ve vlastnictví obce. Oprava by spočívala v osazení obrubníků pro vymezení rozsahu a zpevnění okrajů vozovky a ve vyrovnání a pokládce nové asfaltové vrstvy.

Pláž u Mydláku

Obnova možnosti koupání na Mydláku ze severní strany je velmi lákavou představou. V minulosti tato obecní pláž existovala, ale později byly v těchto místech vybudovány chaty a pozemky připadly Zlivi.
Při dohledání majetku bylo zjištěno, že obec Mydlovary vlastní pozemky na zlivském katastru a je tedy teoretická možnost přístupu k vodě obnovit.
Obec nechce provozovat veřejné koupaliště, spíše si vyčlenit místo, kde by byl pro zájemce o rekreaci či  jen procházku okolo Mydláku bezproblémový přistup k vodě a možnost zaparkovat případný dopravní prostředek. Pro přístup do vody je uvažováno dřevěné molo a pro uskladnění zahradního načiní a případných sportovních potřeb je navrhován malý objekt se vzhledem chaty.
Předpokladem je vyřešení  vztahů s majiteli chat, kteří vlastní stavby. Pozemky pod stavbami a část okolních pozemků, které zřejmě neoprávněně užívají, je obecní a zbytek pozemků směrem k vodě je Rybářství.

Autobusová čekárna

Stávající zděná autobusová čekárna je stavbou na cizím pozemku a je vzdálena od zastávky asi 15 m. Její relativní uzavřenost přispívá k možnosti závadového chování mladistvých a problémům s udržením její čistoty.
Nová čekárna by měla být přímo u zastávky a měla by být co nejvíce otevřená či prosklená  tak, aby byl přehled o dění v ní.
Nejpravděpodobnější variantou je čekárna o rozměrech 4 x 2 m uzavřená ze dvou stran v  kombinaci skla a polykarbonátu.
Náklady odhaduji na 75 000 tisíc.

Oprava místní komunikace na parcele 1342

Komunikace na parcele je poslední místní komunikací, která nebyla ještě opravena a má ve své části charakter spíše polní cesty. V jejím okolí si koupilo v poslední době starší domky několik nových rodin a proto je navrhována rekonstrukce  i této komunikace.
Bude provedeno osazení obrubníků, doplnění a vyrovnání podkladních vrstev a položen nový asfaltový povrch v rozsahu 300 m2.
Náklady odhaduji na 250 000 Kč.

Zimní dětské hřiště

Obec je situována v mírně zvlněné krajině bez přirozeného kopce pro zimní radovánky dětí.
Při hledání lokality pro umělý dětský svah byla požadována severní poloha, bezpečný dojezd mimo komunikace a blízkost obci.
Relativně vhodné se jeví místo na parcele č.1561/14 v severní části obce. Jde o prostor na okraji bývalé skládky.
Šířka budoucího svahu je omezena polohou VTL plynovodu na 6 m + svahování do stran na původní terén.
Předpokládám nasypat pokračování svahu na horní plošině do výšky 3 m a zmírnit stávají svah 1:2 výšky  přes 4 m tak, že vznikne dráha o délce 30 m a sklonu 1:4
Množství materiálu je odhadnuto na 300 m3
Realizace bude závislá na bezplatném získání materiálu do násypu tak, aby náklady na zimní hřiště tvořily jen tvarování a hutnění svahu do požadovaného sklonu a odstranění části náletové zeleně, v tomto případě náklady odhaduji do 50 000 Kč.

Kanalizace Kolonie

Kanalizace stejně jako bytové domy patřily původně Elektrárně a později byly byty prodány jednotlivým majitelům.
Stávající kanalizace je uložena ve značné hloubce, musí být přečerpávána a v případě poruchy čerpadla dochází k zatápění některých sklepů.
Do majetku obce zatím nebyla kanalizace v Kolonii předána, takže nelze posoudit její stav, ani odhadnout náklady na její opravu či rekonstrukci.

Mechanické předčištění a přepojování částí kanalizace obce na ČOV

Tyto vodohospodářské akce byly již v MPOV na předchozí období, ale nebyly realizovány a jejich budoucí realizace bude záviset  na legislativního tlaku na obec při nakládání s odpadními vodami.
Přepojení části kanalizace obce na ČOV Bionafty a ČOV bývalé Elektrárny sice územní plán předpokládá, ale není nijak smluvně podchyceno s jich vlastníky a není známa ani současná výkonová rezerva těchto ČOV. 
Výstavba stupně mechanického předčištění odpadních vod pod obcí je teoreticky možná, ale zatím nebyla nikým vyžadována.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Předpověď počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 8 °C
pondělí 29. 5. slabý déšť 21/10 °C
úterý 30. 5. oblačno 20/9 °C
středa 31. 5. skoro jasno 18/8 °C

Program rozvoje venkova

Projekt Revitalizace veřejného prostranství Mydlovary

Projekt Pořízení vybavení na podporu spolkové činnosti Mydlovary

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávky v obci

nepodařilo se zobrazit banner

 

V obraze

Mobilni aplikace

Odkazy ke stažení zde