Obec Mydlovary
ObecMydlovary

Realizované akce


Realizované akce  a vyhodnocení MPOV na předchozí období


1996
Oprava kaple

První část opravy kaple, která řešila propadlou podlahu a odvedení zasakující vody od kaple, byla provedena již v roce 1995. V roce 1996 se pokračovalo výměnou oken a dveří a opravou střechy kněžiště.
V roce 1999 byly do kaple instalovány lavice.
Náklady v roce 1996 činily 70 000 Kč, z toho bylo 30 000 Kč dotace.


1997
Doplnění kanalizace

Byly doplněny dva chybějící úseky kanalizačních stok z KG PVC včetně betonových revizních šachet. V SZ části to byla stoka délky 120 m napojená do kanalizace v silnici a v jižní části obce stoka délky 360 m směrem ke Kolonii.
Náklady činily 1 340 000 Kč.

Adaptace knihovny

Nové prostory pro knihovnu se musely hledat z důvodu restituce původního objektu. Vznikly adaptací  skladu bývalého obchodu, který obec zakoupila. Šlo o oddělení prostor knihovny od stávajícího obchodu a vytvoření nového vstupu včetně bezbariérového přístupu.
Provoz v nových prostorách se osvědčil, výhodou je především dostatek místa a lepší prostředí než bylo v předchozích objektech. Knihovna byla následně vybavena výpočetní technikou umožňující přístup k internetu.
Náklady na adaptaci činily 160 000 Kč, z toho byla 80 000 Kč dotace z POV.


1998
Rekonstrukce vodovodu

S předáním vodohospodářského majetku obcím připadlo obci dokončení rekonstrukce vodovodu zahájené VaKem v předchozím roce. Původní litinový vodovod byl z roku 1940 a vznikaly na něm často poruchy.
Náklady činily 1 371 581 Kč, z toho byla 400 000 Kč dotace.

Rekonstrukce NN a VO v Kolonii

Rekonstrukci NN v Kolonii prováděla JČE a obec se připojila s rekonstrukcí VO. Náklady na VO byly  403 000 Kč.

Oprava požární nádrže

Požární nádrž o rozměrech 35 x 20 m a hloubce od 0,7 do2 m byla vybudována v rámci akce Z v roce 1976 jako náhrada za návesní rybníček. Postupně však došlo k porušení stability části stěn a poškození dna, proto byla nutná její oprava.
Byl vybetonován práh pro kotvení stěn, opraveny poškozené části dna, nádrž byla nově natřena a přeložen byl i chodník okolo nádrže.
V rámci opravy byl odstraněn drobný objekt šaten a sociálního zázemí, který byl černou stavbou ve zdevastovaném stavu.
Náklady činily 350 000 Kč, z toho byla 140 000 Kč dotace z POV.


1999
Oprava místních komunikací -1. etapa

V roce 1999 byla zahájena 1.etapa opravy místních komunikací, pokračující zejména v letech 2001-2003.
Úprava návsi spočívala v osazení obrubníků pro vymezení tvaru návsi, provedení chodníku ze zámkové dlažby podél č.p.19 a doplnění uličních vpustí v prostoru návsi.
Náklady činily 535 000 Kč, z toho byla 130 000 Kč dotace z POV.


2000
Stavební úpravy hasičské zbrojnice

Ke stávající objektu hasičské zbrojnice ze 70. let s plochou střechou byla provedena přístavba a celý objekt byl zastřešen valbovou střechou s taškovou krytinou a opatřen novou fasádou, aby lépe zapadl mezi ostatní stavby na návsi.
Náklady činily 532 000 Kč z toho 190 000 Kč byla dotace z POV.


2001
Chodníky, oprava pomníku

Byl vybudován chodník přes zavezený rybník, chodník u zastávky autobusu a přístup a úprava okolo pomníku, včetně celkové opravy pomníku Padlým v první světové válce.
Náklady na chodníky a opravu pomníku byly 270 000 Kč.

Zateplení fasády OÚ, pošta, hospoda

Objekt č.p. 19 je dominantním objektem na návsi, měl fádní šedou břízolitovou fasádu s výkvěty vlhkosti a pro elektrické vytápění užívané na obecním úřadu měl nízký tepelný odpor.
Proto bylo provedeno zateplení objektu novou plastickou a barevnou fasádou, která ho opticky dělí na tři části. Předzahrádka hostince byla doplněna pergolou.
V rámci úprav bylo provedeno rozšíření prostor obecního úřadu s novým bezbariérový vstupem.
Náklady činily 327 000 Kč z toho 150 000 Kč byla dotace z POV.

Oprava silnice

V tomto roce SÚS po naléhání obce provedla pokládku nového povrchu silnice III. třídy vedoucí přes ves.
Obec  se na opravě podílela 280 000 Kč.

Oprava místních komunikací - 2. a 3. etapa

V 2.etapě opravy MK byl proveden pilotní úsek délky 100 m v jižní části obce mezi č.p 72 - 76. Bylo rozhodnuto, že u MK nebudou zřizovány chodníky, vzhledem k malému provozu a možným problémům s odvodněním komunikace. Oprava spočívala v osazení obrubníků pro vymezení rozsahu vozovky, vyrovnání stávajícího podkladu a provedení nové asfaltové vrstvy.
Vzhledem k úspěšné realizaci pokračovala oprava 3. etapou v úseku mezi MK opravenou v roce 1994 v Kolonii a začátkem obce.
Náklady činily 309 000 Kč.


2002
Oprava místních komunikací - 4.,5. a 6. etapa

4. etapa opravy MK pokračovala zbývajícím úsekem délky 100 m mezi 2. a 3.etapou a dále u č.p.37 parkovištěm a úsekem délky 200 m směrem k návsi.
5. etapa opravy byla provedena na návsi. Šlo o parkovací stání před obecní úřadem a hostincem a hlavně o vyspravení podkladu a pokládku nové asfaltové vrstvy.
6. etapa délky 220 m byla provedena v JV části obce a zahrnovala tak zvanou Uličku a úsek mezi parkovištěm u č.p. 37 a vjezdem k č.p 79 a v jejím rámci vzniklo několik dalších parkovacích stání.
Náklady na opravu MK v roce 2002 byly 1 485 000 Kč.

Zateplení fasády obchodu a knihovny

Po kladně přijaté realizaci fasády č.p.19 bylo rozhodnuto ze stejných důvodů o zateplení fasády objektu obchodu a knihovny. Pro větší barevnost návsi byly zvoleny odstíny, které zatím na budovách návsi chyběly. V rámci opravy byly upraveny chodníky okolo objektu a schody do obchodu.
Náklady činily 410 000 Kč, z toho 195 000 Kč byla dotace z POV.


2003
Oprava místních komunikací - 7. etapa

7. etapa opravy byla provedena v délce 250 m v západní části obce od návsi směrem ke hřišti a směrem k č.p.3. Oprava části komunikace směrem k č.p.3 byla dalším zkušebním úsekem, protože šlo o úsek, na němž nebyl dosud asfaltový povrch.
V rámci této etapy byla vybudováno i parkoviště v SZ části obce před č.p.14 a provedena oprava sousedícího napojení MK na silnici.
Náklady na opravu byly 640 000 Kč.

Oprava střech a fasády kaple

V tomto roce došlo k dokončení oprav kaple započatých v roce 1995. Byla  provedena nová střecha v kombinaci keramických tašek a mědi, ošetření krovu proti dřevokazným houbám a hmyzu, opravy omítek sanačními maltami zvenku i zevnitř a nová dlažba kněžiště.
Náklady činily 500 000 Kč, z toho 200 000 Kč byla dotace z POV.


2004
Hřiště v Kolonii

Na základě požadavků obyvatel Kolonie bylo vybudováno na pozemku za bytovkami asfaltové oplocené hřiště o rozměrech 18 x 36 m s tréninkovou tenisovou zdí. Pozornost byla věnována usazení hřiště mezi stávající vzrostlou zeleň.
Náklady činily 584 000 Kč z toho 200 000 Kč byla dotace z POV a 150 000 Kč dotace z nadace Duhové energie.

Plynovodní přivaděč

STL přivaděč z PE D90 v délce 1000 m, vedený z bývalé Elektrárny přes část obce zvanou Kolonie, byl podmiňujícím předpokladem plynofikace obce.
Náklady činily 1 029 000 Kč s tím, že přivaděč bude následně odprodán JČP.


2005
Plynofikace obce Mydlovary

Dokončení vlastních rozvodů plynu po obci provedla firma Inteps Písek, vyhodnocení plynofikace by mělo proběhnout do konce února r.2007.

POV 2005
Oprava střechy OÚ, pošta, hospoda

V rámci programu obnovy venkova byla opravena střecha nad OÚ, poštou a hospodou, bylo provedeno nové laťování a střešní systém KM - beta, práce provedla firma KPV Lisoň, hodnota díla činí 350 000 Kč. Dotace od POV 180 000 Kč.


POV 2009
Oprava střechy sálu hospody

V roce 2009 byla opravena sřecha sálu kospody. Původní vnitý eternit byl nahrazen trapezovými plechy v barvě červené. práce provedla firma "Pokrývačství Pečenka " ze Strachovic. Z Programu obnovy venkova obdržela obec dotaci ve výši 130 000 Kč. Celková cena díla 320 000 Kč.


Nadace ČEZ 2012
"Úprava návsi a obecních komunikací III. etapa"

Projekt podporovaný 180 000 Kč, Nadací ČEZ, byl realizován v letošním roce celkové náklady  ve výši 517 828 Kč. Projektem bylo dosaženo zlepšení životního prostředí v obci a vzhled obce Mydlovary


Vyhodnocení MPOV za předchozí období

Předchozí MPOV byl realizován celý s výjimkou vodohospodářských  akcí a půdní vestavby fitnescentra.
Mechanický stupeň čištění odpadních vod a napojení části obce na ČOV Bionafty a Teplárny, nebyly realizovány z důvodu nulového legislativní tlaku vyvíjeného na obec v této oblasti.
Půdní vestavba obecního fitnescentra byla původně uvažována jako náhrada dřívější posilovny, o kterou však mládež ztratila zájem, a tak nebyl důvod po demolici původního objetu budovat náhradu.
Na druhé straně byla realizována řada akcí navíc. Zejména zateplení fasád obecních budov, rozsáhlejší opravy místních komunikací a akce v období 2003-2004, které předchozí MPOV již časově nepokrýval.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Předpověď počasí

dnes, sobota 25. 3. 2023
slabý déšť 11 °C 7 °C
neděle 26. 3. slabý déšť 12/6 °C
pondělí 27. 3. mírné sněžení 5/1 °C
úterý 28. 3. mírné sněžení 4/0 °C

Program obnovy venkova

Projekt Revitalizace veřejného prostranství Mydlovary

Projekt Pořízení vybavení na podporu spolkové činnosti Mydlovary

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávky v obci

nepodařilo se zobrazit banner

 

V obraze

Mobilni aplikace

Odkazy ke stažení zde