Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Služby v obci > Obecní knihovna

Obecní knihovna Mydlovary

Odkaz na www - Knihovna Mydlovary

Knihovna v Mydlovarech vznikla na přelomu let 1923 - 24, tedy před 80 lety.Umístěna byla v domácnosti č.p.8, dřevěná skříň a v ní 25 knih. Dosud žije pamětník , který tuto „knihovnu“ v dětství navštěvoval. Ještě jedna zajímavost se váže k č.p.8, z tohoto domu pocházel otec spisovatele Jaroslava Haška , Josef Hašek, profesor na pražské reálce.

Po druhé světové válce sloužila knihovna občanům v budově zvané „obecnice“ a po jejím zbourání se našlo místo v č.p.62, tam byla až do roku 1996. Když bylo č.p.62 vydáno v restituci, knihovna našla azyl v prostorách obecního úřadu, kde se muselo uskrovnit jak zastupitelstvo tak knihovnice.

V roce 1997 se podařilo s pomocí dotace z POV adaptovat sklad prodejny na knihovnu, nově upravený prostor je plně vyhovující a slouží občanům od ledna 1998.

Knihovnu navštěvují všechny vrstvy obyvatel obce, ale i okolí. V roce 2001 byl za pomoci grantu Ministerstva kultury zaveden internet, ten zvýšil zájem především dětí.

Uspokojovat potřeby žáků a studentů, to je jeden z prvořadých úkolů naší knihovny, obstarávání „povinné četby“, možnost zpracovávat seminární a diplomové práce na PC. V tomto směru úzce spolupracujeme s Jihočeskou  vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích.

Obecní úřad ročně věnuje 25 000 Kč na nákup nových knih . Knihy však získáváme i jinak, například v r.2003 jsme obdrželi darem závodní knihovnu podniku Energovod České Budějovice.

Díky dobré spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou využíváme i knižní fond této knihovny a to 1500 svazků. Vlastní knižní fond má 4000 svazků.Ročně se vypůjčí 2500 knih.

 

Knihovna organizuje pro občany besedy se spisovateli, kteří mají vztah k regionu (Jiří Andreska, Miroslav Hule aj.). Oblíbená setkání žen mají na programu  předvádění kosmetiky, nebo výrobu paličkované krajky pod vedením krajkářky Ludmily Dominové.

K získávání nových čtenářů slouží pravidelné návštěvy žáků ze ZŠ Zahájí.Ty se zde představili také  výtvarnými pracemi. Pro některé děti je to první setkání s knihovnou vůbec.

Pro malé ještě ne - čtenáře se hraje v knihovně maňáskové divadlo.

Koncem roku 2003 se podařilo opatřit ještě dva PC jeden na evidenci knih, druhý od Krajského úřadu na širší využití internetu.

Noc s Andersenem

V pátek dne 3.4.2009 se uskutečnila v Obecní knihovně Mydlovary premierově akce "Noc s Andersenem". Celkem bylo přítomno 25 dětí a z toho 10 jich v knihovně spalo. Na programu bylo čtení pohádek Hanse Christiána Andersena, čtení z oblíbených knih dětí a společné hledání pokladu, který také obsahoval "dopis" od dánského spisovatele.  S dětmi nocovala v knihovně knihovnice  p. Marie Ciglbauerová a starosta Petr Ciglbauer. Pro děti bylo zajištěno občerstvení, dobré koláče z dříteňské pekárny a čaj. Akce se dětem velmi líbila atěší se již na příští ročník.

Noc s Andersenem

Děti při čtení pohádky  "O ošklivém káčátku"