Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Pravý sloupec

Připravujeme nový vzhled stránek www.mydlovary.cz

Noc s Andersenem 2015

V pátek dne 27. 3. 2015 se uskutečnila v Obecní knihovně Mydlovary Noc s Andersenem. Téma večera byl život a dílo spisovatele Jana Drdy. Zároveň byla vyhodnocena Olympiáda dětských čtenářů knihovny. Více fotogalerie.

POV 2015

Obec Mydlovary obdržela dotaci 130 000 na opravu sociálního zázemí hospody Mydlovarka. V rámci opravy bude vyměněno vodovodní potrubí a odpady. a nové obklady.

Oprava hospody 013 (5).JPG

Oprava Avie

Opravu Avie ,která slouží mydlovarským hasičům provedli členové sboru svépomocí, hoši děkujeme.

Zahájí - hasiči 005.jpg

Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu

V první adventní neděli se konal v obci Mydlovary zvonkový průvod. Následovalo rozsvícení vánočního stromu na návsi. Více ve fotogalerii. Akci pořádal spolek mydlovarských občanů Mydlovaran.

Podlahová .Van. strom 2014 049.JPG

Drakiáda 2014

V sobotu dne 15. 11. 2014 se koná na hasičském hřišti "Na Horánku" premierový ročník mydlovarské drakiády, program pro děti připravil spolek Mydlovaran.

Mydlovarský guláš 2014

V sobotu dne 15. 11. 2014 se koná v hospodě Mydlovarka tradiční soutěž o nejlepší guláš od 19. 00 hod.

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva

Dne 4. 11. 2014 na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Mydlovary byl zvolen starostou Petr Ciglbauer, místostarostou Ing. Jiří Krtička.

Spolek mydlovarských občanů - MYDLOVARAN

Nově založený spolek, stanovy a více v rubrice Spolky v obci

www.mydlovaran.eu

Souprava pro likvidaci bioodpadu

Obec Mydlovary zakoupila traktor s nosičem kontejnérů. Kontejner bude sloužit k soustřeďování bioligického odpadu. Traktor i pro zimní údržbu komunikací a pro ostatní pracovní aktivity obce.

Oranžový rok 2015 v Mydlovarech

V roce 2015 se uskuteční ve spolupráci JE Temelín skupina ČEZ a obcí Mydlovary tři akce zařazené do projektu Oranžový rok 2015.

31. 5. 2015 Pouť v Mydlovarech s muzikou pod kaštany.

13. 6. 2015 - 90. výročí založení SDH Mydlovary.

15. 8. - Noční hasičská ČEZ soutěž na hřišti "Na Horánku".

Podrobnosti naleznete na www.temelínky.cz. a www.cez.cz

ETE_logo_COLOR[2].jpg

Noc s Andersenem

Dne 4. 4. 2014 se koná v Obecní knihovně Mydlovary akce pro děti "Noc s Andersenem".

Prapor posvěcen 21.7.2012

svěcení praporu 2012 028.JPG

Slavnostní svěcení praporu SDH Mydlovary.

V sobotu dne 21. července 2012 posvětí mydlovarští hasiči svůj první prapor v téměř devadesátileté historii sboru. Akce se koná v rámci "Oranžového roku 2012 s JE Temelí".

Nový nájemce hospody v Mydlovarech

Od května roku 2012 provozuje hospodu v Mydlovarech nový nájemce. V hospodě byly provedeny některé opravy instalatérského charakteru, nově zastřešena pergola a instalovány nové stoly a sedačky pro venkovní sezení. K návštěvě mydlovarské hospody srdečně zveme.

Výsadba aleje ovocných stromů

Obec Mydlovary získala v r. 2011 grant 129 000 Kč. na výsadbu aleje ovocných stromů. Celkem 165 vysokokmenů slivoní, jabloní a hrušní bylo vysazeno okolo bývalého parovodu a kolem cesty na Blata.

Hasičský bál

V sobotu 11. 1. 2014 od 20.00 hod. se koná v sále hospody "Mydlovarka" tradiční Hasičský bál. K tanci i poslechu bude hrát nejstarší jihočeská dechovka "Babouci"

hasičský ples2010 017[1].jpg

Hřiště na petanque

V Mydlovarech na návsi bylo dáno do užívání hřiště na petanque.Obec zaplatila materiál a mechanizaci, práce provedli svépomocí občané obce Mydlovary

Petanque hři 014.jpg

Boží muka - vítejte v Mydlovarech


Březen 09 017.jpg

Slavnostní svěcení praporu SDH Mydlovary.

V sobotu 21. července 2012 mydlovarští hasiči posvětí první prapor svého sboru. Akce se koná také v rámci "Oranžového roku 2012 s JE Temelín.

www.portal.gov.cz

Obleky-hasiči 006.jpg

Sběrné místo elektro spotřebičů

Obec Mydlovary uzavřela v měsíci srpnu smlouvu se společností Elektrowin, Asekol a Ecobat o odběru drobných i velkých elektrospotřebičů a baterií. Občané obce Mydlovary ,ale i z okolí mohou ukládat elektrospotřebiče po dohodě se starostou na určené místo. Je nutno dodržovat zásadu: odevzdávat kompletní zařízení.

Přístřešek II - vandal 019.jpg

Rekultivace starých ekologických zátěží - odkaliště.

Likvidace starých ekologických zátěží po bývalé úpravně uranových rud MAPE Mydlovary, probíhá již druhé desetiletí.

K-E 19.11.06.JPG[1].jpg