Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Naše obec > Spalovna v Mydlovarech

Spalovna v Mydlovarech nebude

Veřejná vyhláška o pozbytí platnosti územního rozhodnutí

Dne 7.1.2009 obdržel Městský úřad Zliv - odbor výstavby sdělení společnosti E.ON Energiea.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Č.Budějovice, IČ 26078201 jako právního nástupce zaniklé společnosti Jihočeská energetika a.s. a společnosti E.ON Trend s.r.o. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Č.Budějovice, IČ 25172662 jako nového vlastníka objektů a pozemků v areálu Výtopny Mydlovary, že ustupují od záměru vybudování spalovny komunálního odpadu v lokalitě Výtopny Mydlovary. Touto žádostí pozbylo územní rozhodnutí o umístění stavby "Spalovna komunálního odpadu Mydlovary", platnost. V lokalitě Výtopny Mydlovary připravuje společnost E.ON Trend nový energetický projekt,výstavbu "Kogenerační jednotky na zemní plyn" a spalovací kotel na biomasu.O novém projektu budete informováni na našich vebových stránkách. prezentace projektu se připravuje. Níže uvedené informace ponecháváme na našich stránkách jako historii odporu proti výstavbě spalovny.

  • Vzhledem k událostem, které se staly v souvislosti se zamýšlenou výstavbou spalovny komunálních odpadů v Mydlovarech, vzniká z iniciativy několika občanů sdružení, jež si dává za cíl, odvrátit od naší obce hrozbu tohoto gigantického díla. Na této stránce nabízíme chronologický přehled událostí, k nímž došlo, aby si nezasvěcený zájemce udělal co možná nejlepší obraz o situaci. Doufejme, že nemalé úsilí hrstky statečných a velkého počtu sympatizujících, nebude vynaloženo nadarmo.

Pro větší přehled je celá problematika rozdělena ještě do tří oblastí na:

1. Občané proti spalovně

2. Povolovací proces

3. Tiskové zprávy

Na této stránce jsou shrnuty veškeré události tak, jak k nim docházelo.

říjen 2005 Oznámení v tisku o veřejném projednávání spalovny podle zákona 76/2002 o integrované prevenci.
18.10.2005 Veřejné zasedání zastupitelstva na téma spalovny - viz. zápis
25.10.2005 Petice občanů proti spalovně
1.11.2005 Řízení o integrované prevenci - projednávání na KÚ v Č.Budějovicích. Výsledkem jednání bylo pozdější vydání rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení KÚ. Krajskému zastupitelstvu předal své argumenty starosta obce P.Ciglbauer
5.11.2005 Tisková zpráva - lze skutečně "změřit" životní prostředí ?
6.11.2005 Otevřený dopis senátorovi
listopad 2005 Natáčení do rozhlasového pořadu D.Moravce "Vaše téma" v Mydlovarech, který se vysílal několikrát na ČR v průběhu konce roku 2005 a začátkem roku 2006. Do pořadu vyjádřily svoje názory starosta P.Ciglbauer, J.Šílený a H.Chalupská.
7.12.2005 Odpověď KÚ na petici
15.12.2005 Vydané rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení KÚ
2.1.2006 Odpověď MPMR na petici
3.1.2006 Odvolání  proti výše uvedenému rozhodnutí
12.1.2006 Odpověď POSLANECKÉ SNĚMOVNY na petici
19.1.2006 Společná tisková zpráva obce Mydlovary, OS Jihočeské matky a Hnutí DUHA.
24.1.2006 Doplnění odvolání
25.1.2006 Další doplnění odvolání
3.2.2006 Odpověď MŽP na petici
únor 2006 Panelová diskuse D.Moravce v ČR Č.Budějovice - za Mydlovary se zúčastnil starosta P.Ciglbauer a H.Chalupská. Do diskuse byly pozváni i zástupci EON, krajského úřadu a hnutí DUHA.
7.3.2006 7.března se zúčastnil starosta obce P.Ciglbauer jednání KZ. Předem zaslal dopis, adresovaný hejtmanovi a krajským zastupitelům a na jednání samotném vystoupil s tímto proslovem.  3. března obdržel starosta odpověď na výše uvedený dopis.
březen 2006 Zahájení předběžných jednání ve věci právního zastoupení s kanceláří JUDr. Petra Kužvarta.
16.3.2006 V televizním pořadu otázky V.Moravce speciál, natáčeném v Č.Budějovicích, položila Hana Chalupská jako zástupce mydlovarských občanů, otázku lídrům politických stran, ohledně plánované spalovny v Mydlovarech. Z odpovědí všech pěti politiků jednoznačně vyplynulo negativní stanovisko proti tomuto záměru a korunu odpovědím nasadil představitel KSČM pan Filip. Ten prohlásil, že pokud obecní zastupitelstvo nebude chtít, tak spalovna v Mydlovarech nebude. Kéž by to bylo tak jednoduché. V občanech Mydlovar tyto odpovědi vzbudily velikou naději v to, že opravdu spalovna nebude, ale zasvěceného opět politici utvrdili, jak populisticky a účelově, vzhledem k nadcházejícím volbám, se chovají.
17.3.2006 Zpráva do Českobudějovických listů
23.3.2006 Otištěná z práva v Českobudějovických listech