Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Naše obec > Svazek obcí Blata

Svazek obcí Blata

V roce 2002 přistoupila obec  Mydlovary spolu s  Olešníkem a Zahájí do mikroregionu Blata, jehož členy byly obce Čejkovice, Dívčice, Hlavatce, Pištín a Sedlec, včetně všech svých osad.
Jednalo  se o venkovský region zaujímající plochu 10 tisíc ha přibližně s 3 tisíci obyvatel a s hustotou osídlení nižší než 100 obyvatel/km2.

Mikroregion se nachází v rovinaté oblast s průměrnou nadmořskou výškou 400 m n.m, relativně málo přes 10% zalesněné, rozsáhlé plochy 1%rybníků, většina půdy 75% je využívána pro zemědělství, má však střední nebo nižší úrodnost, zastavěná plocha přes1%.
V regionu je sice nízká nezaměstnanost, ale značná část lidí dojíždí za prací do Českých Budějovic.

Program Svazku obcí zahrnuje turistiku a cestovní ruch, rozšíření stávající nabídky aktivního odpočinku, cyklostezky,  propagaci regionu, stavbu rozhledny, podnikatelské aktivity a rozvoj tradičních řemesel, rozšíření zpracování zemědělské produkce v regionu a zajištění infrastruktury v lokalitách určených pro podnikání, technickou infrastrukturu  a plynofikace regionu, opravy komunikací, dobudování ČOV, sociální infrastrukturu a rozvoj sdružení a spolků, opravy návesních rybníčků, rekultivace odkališť v okolí Mydlovar, protipovodňová opatření na vodotečích v obcích, údržbu veřejných prostranství, péči o stávající aleje a výsadbu nových stromů.

Z velmi širokého programu se naší obce týkala obnova starších polních cest jako turistických tras, okrajově rozvoj agroturistiky, ale hlavně Rekultivace odkališť  v okolí Mydlovar. Ve  svazku obcí již v té době byly Dívčice, na jejichž katastru je největší část plochy bývalé úpravny a mikroregin tak začal pracovat na možnosti urychlení rekultivace pomocí finančních zdrojů z Evropské unie. Podpora tohoto projektu byla pro obec  při zvažování vstupu do Svazku obci rozhodující.  

V roce 2004 do mikroregionu  vstoupila města Zliv a Hluboká nad Vltavou, což by mohlo významně pomoci při prosazování zájmů mikroregionu.

Nejnovější situace ohledně možnosti získání dotace na rekultivaci odkališť z Evropské unie není příznivá a to zejména z důvodu, že svazek obcí není vlastníkem odkališť.
Další životaschopnost mikroregionu  prověří budoucnost .