Obec Mydlovary
ObecMydlovary

Obecní knihovna


Odkaz na www - Knihovna Mydlovary

Zakládání veřejných obecních knihoven bylo nařízeno zákonem z 22. července 1919, č.430/1919 Sb. a většina obcí tento zákon naplnila v průběhu dvacátých let. Knihovna v Mydlovarech vznikla na přelomu let 1923 – 1924, přesné datum založení není známo. Nejstarší zachovaný obecní rozpočet je na rok 1922 a byla v něm v položce XI/4 ( obecní knihovna ) vyčleněna částka 316 korun, 60 haléřů. Také v rozpočtech v letech 1923 – 1929 počítali představitelé obce s příspěvkem na obecní knihovnu ve výši 150 – 200 korun. Obecní knihovna v Mydlovarech mohla existovat již roku 1922, rozpočet ovšem nemusel být čerpán, ale její zařízení bylo zakoupeno během roku 1923. Z výše uvedeného je patrné, že obecní knihovna v Mydlovarech v roce 1924 již určitě existovala. V roce 1925 podle obecní kroniky měla již dříve založená obecní knihovna 106 knih a nacházela se v Mydlovarech č.p.8 u Bartošů, v Haškovině. Prvním knihovníkem byl Karel Bartoš. Ještě jedna zajímavost se váže k domu č.p. 8, z tohoto domu pocházel otec spisovatele Jaroslava Haška, Josef Hašek, profesor na pražské reálce. Po druhé světové válce sloužila knihovna občanům Mydlovar v budově zvané Obecnice a po jejím zbourání se našlo místo v č.p. 62, tam byla až do roku 1996. Když byla budova vydána v restituci a knihovna se musela vystěhovat, našla azyl v prostorách obecního úřadu č. p. 19, kde se muselo uskrovnit jak zastupitelstvo, tak knihovnice. V roce 1997 se podařilo s pomocí dotace z POV adaptovat sklad prodejny na knihovnu. Nově upravený prostor je plně vyhovující a slouží občanům od 16. 1. 1998. Knihovnu navštěvují všechny vrstvy obyvatel obce, ale i z okolí. Obecní úřad pamatuje ve svém rozpočtu také na obecní knihovnu a na nákup nových knih. V prosinci roku 2001 byl za pomoci grantu Ministerstva kultury zaveden internet, ten zvýšil zájem, především dětí. Od února roku 2002 je v knihovně provozován veřejný internet. V roce 2003 knihovna obdržela darem závodní knihovnu podniku Energovod České Budějovice. V roce 2004 v rámci soutěže Vesnice roku získala knihovna titul Jihočeská knihovna roku 2004 a zároveň byla nominována do celostátního kola v kategorii základní knihovna mezi dvanáct nejlepších knihoven z celé republiky. Získala zvláštní ocenění za cílevědomý rozvoj knihovny a diplom za druhé místo spolu s knihovnou v Babicích. Od 29. 11. 2005 má knihovna zavedený nový knihovnický program Clavius a od 1.1. 2010 se půjčují knihy přes počítač. Uspokojovat potřeby žáků a studentů, to je jeden z prvořadých úkolů naší knihovny a obstarávání doporučené četby. Díky dobré spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou můžeme využívat i knižní fond této knihovny. Jsou nám zapůjčovány 2x do roka soubory nových knih, v nich kolem 300 svazků knih. Vlastní knižní fond má kolem 8 000 svazků, ročně se vypůjčí ke 2 000 knih. Současná knihovnice, Marie Ciglbauerová, vede Obecní knihovnu Mydlovary od 1. 1. 1989. V knihovně se uskutečnily během let různé akce, besedy se spisovateli, předvádění kosmetiky, návštěvy žáků ZŠ Zahájí a ZŠ Olešník, návštěvy knihovnice v obou školách, besedy o přírodě s promítáním filmu, beseda s exkurzí, Vítání občánků, cvičení žen při hudbě, besídka ke Dni matek, návštěva a beseda s novinářem, beseda s výtvarnicí a ukázky paličkování, zapojení čtenářů do Tříkrálové sbírky, loutková divadla, návštěva z Ameriky, beseda v ZŠ o P. Ondokovi – účast v Projektu do škol, zapojení čtenářů do soutěže Magnesia Litera, měření tlaku a cukru – beseda o cukrovce, beseda nad knihami První čtení, kurz internetu pro důchodce, vítání adventu, výroba vánočních ozdob, vystoupení dramatického kroužku ze Zlivi, rozsvícení vánočního stromu, beseda o cestě po Izraeli, loutkové divadlo LUK, cvičení kalanetiky, cvičení dětí předškolního věku,  Noc s Andersenem se spaním a bez spaní,  psaní vyprávění o Noci s Andersenem ve škole, Na kolech po knihovnách s návštěvou herečky Kateřiny Macháčkové, D.J. Žáka a Květy Cempírkové, loučení s prázdninami se spaním v knihovně, adventní zpívání a živý betlém, vánoční koncert, beseda o výstupu na Mont Blanc, beseda o výstupu na Elbrus,  Mikulášská nadílka, soutěž o nejchutnější vanilkový rohlíček, beseda a výstava o Heleně Zmatlíkové, večer plný her a zábavy, vánoční dílna, velikonoční dílna, odpoledne plné her a zábavy, čtenářská olympiáda, beseda z návštěvy gulagů, soutěž o nejlepší linecký koláček, jarní dílna, rodinné spaní v knihovně, pasování čtenářů, štrůdlobraní s besedou o Kapverdských ostrovech, beseda o cestě na Srí Lanku, beseda o Austrálii, účast ve výtvarné soutěži Lesy a příroda kolem nás, beseda s ukázkami výroby figurek z kukuřičného šustí, výstava betlémů z různých materiálů, hravé prázdninové pátky, podzimní dílna atd. Během let prošla obecní knihovna několika stavebními úpravami.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Program rozvoje venkova

Projekt Revitalizace veřejného prostranství Mydlovary

Projekt Pořízení vybavení na podporu spolkové činnosti Mydlovary

Mapový portál

Mapový portál - GObec

Odstávky v obci

nepodařilo se zobrazit banner

 

V obraze

Mobilni aplikace

Odkazy ke stažení zde