Obec Mydlovary
ObecMydlovary

Veřejné zakázky

Registrace dodavatele

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6 000 000 Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

Podlimitní zakázkou je zakázka na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky činí 4 290 000 Kč. Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby činí 4 290 000 Kč. Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 165 288 000 Kč.

Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky, činí 2 151 000 Kč v případě dodávek nebo služeb, 26 897 000 Kč v případě stavebních prací.

Obec má zřízen profil zadavatele na portále tenderarena.cz
Uveřejnění oznámeníNázev poptávkyNázev zadavateleTermín podání nabídekTermín otevírání obálek
29.04.2024 20:46 Přestavba komunikace Kolonie Obec Mydlovary 20.05.2024 00:00 20.05.2024 00:00
21.03.2024 11:03 Plocha pro kontejnery na tříděný odpad a bioodpad Mydlovary Obec Mydlovary 25.03.2024 00:00 25.03.2024 00:00
Podávání nabídek
Hodnocení nabídek
Poptávka vyhodnocena
Uveřejnění oznámeníNázev poptávkyNázev zadavateleDatum podepsání smlouvyVítěz výběrového řízení
12.06.2023 12:21 Zvonička Mydlovary Obec Mydlovary 19.06.2023 00:00 Pavel Böhm
12.06.2023 12:15 Elektronická úřední deska Obec Mydlovary 19.06.2023 00:00 Galileo Corporation s.r.o.
12.08.2022 20:42 Kanalizace a čistírna odpadních vod Mydlovary Obec Mydlovary 01.03.2023 00:00 VAK Projekt s.r.o.
06.07.2022 20:33 Oprava části střechy kaple Nejsvětější Trojice v Mydlovarech Obec Mydlovary 09.08.2022 00:00 BLAZA - Tesařství s.r.o.
07.06.2022 07:50 3. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení Obec Mydlovary 11.08.2022 00:00 MONTELA s.r.o.
02.06.2022 21:45 Rekonstrukce ústředního vytápění v objektu č. p. 61 Obec Mydlovary 05.07.2022 00:00 Karel Michalec
05.10.2021 20:17 Zhotovení územní studie pro výstavbu rodinných domů Obec Mydlovary 05.10.2021 00:00 B-ARCH s.r.o.
26.07.2021 09:28 Stohovatelné stoly a židle Obec Mydlovary 31.08.2021 00:00 Ferospoj s.r.o.
20.07.2021 21:25 Pergola u dětského hřiště Obec Mydlovary 29.09.2021 00:00 Dřevostavby Štika s.r.o.
08.07.2021 21:24 Funkční nábytková sestava do spolkové klubovny Obec Mydlovary 31.08.2021 00:00 Martin Mertlík
27.06.2021 21:26 Mydlovary-prodloužení vodovodu, včetně vodovodní přípojky Obec Mydlovary 21.07.2021 00:00 NOVOTNÝ TZB, s.r.o.
03.06.2021 21:38 Pořízení stanů pro společenské akce Obec Mydlovary 14.06.2021 00:00 RADMIL - BRIMO
02.06.2021 22:37 Pergola u víceúčelového hřiště Obec Mydlovary 13.07.2021 00:00 Pavel Böhm
02.06.2021 22:26 Celková rekonstrukce obecního rozhlasu Obec Mydlovary 14.06.2021 00:00 SOVT - RADIO s.r.o.
02.06.2021 21:29 Pořízení pivních setů pro společenské akce Obec Mydlovary 14.06.2021 00:00 Pártystany-Jičín s.r.o.
02.06.2021 21:20 Pořízení venkovního mobiliáře obce Obec Mydlovary 13.07.2021 00:00 SECURE SOLUTIONS s.r.o.
04.05.2021 20:31 Osvětlení víceúčelového hřiště Obec Mydlovary 25.05.2021 00:00 ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
04.05.2021 20:28 Pořízení IT vybavení (HW a SW) do obecní spolkové klubovny Obec Mydlovary 25.05.2021 00:00 VYVO MS s.r.o.
04.05.2021 20:25 Změna AKS v obecní knihovně Mydlovary Obec Mydlovary 25.05.2021 00:00 tech4u.cz, s.r.o.
24.10.2020 16:10 Doplnění vánoční světelné výzdoby návsi v Mydlovarech Obec Mydlovary 10.11.2020 00:00 REPAM ELEKTRO s.r.o.
05.07.2020 22:21 Rekonstrukce veřejného osvětlení Obec Mydlovary 01.09.2020 00:00 Montela s.r.o.
Uveřejnění oznámeníNázev poptávkyNázev zadavateleDatum zrušení poptávky
29.04.2024 20:38 Vybavení sálu KD Mydlovary Obec Mydlovary 10.06.2024 00:00
21.03.2024 10:59 PD na Stavební úpravy hospody Mydlovary Obec Mydlovary 29.04.2024 00:00
03.08.2021 20:53 Mobilní podium se zastřešením Obec Mydlovary 12.06.2023 00:00

Program rozvoje venkova

Projekt Revitalizace veřejného prostranství Mydlovary

Projekt Pořízení vybavení na podporu spolkové činnosti Mydlovary

Mapový portál

Mapový portál - GObec

Odstávky v obci

nepodařilo se zobrazit banner

 

V obraze

Mobilni aplikace

Odkazy ke stažení zde