Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce za měsíc v případě výkonu více funkcí

Neuvolněný člen zastupitelstva obce může být souhrnně odměňován maximálně za výkon tří funkcí, i přesto, že vykonává více než tři funkce.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 19:48
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Odměna starosty obce

Neuvolněným členům zastupitelstva může být poskytována odměna v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 19:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Stanovení úředních hodin obecního úřadu

Úřední hodiny jsou dobou vyhrazenou příslušným správním orgánem (v tomto případě obecním úřadem) pro jednání s klienty. Jedná se tedy o dobu, kdy má být obecní úřad přístupný veřejnosti, jež má umožnit vyřízení jejich záležitostí.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 19:13
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pořizování záznamů z veřejného zasedání zastupitelstva

O průběhu zasedání pořizuje obec zápis, který musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Obsah jednání zastupitelstva může být zveřejňován i způsoby umožňujícími dálkový přístup (online streamování, zveřejněné zvukové záznamy, zveřejňování dokumentů určených k projednání v zastupitelstvu apod.).

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 19:12
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Jmenovité hlasování zastupitelů obce

Mezi základní způsoby hlasování patří veřejné hlasování, tj. takové, u kterého je zřejmé, jak který člen zastupitelstva obce hlasoval. Zákon o obcích výslovně nestanoví požadavek zveřejňovat, jak hlasovali jednotliví členové zastupitelstva.

Více

Autor: Mgr. Hana Chalupská Publikováno 2. 1. 2019 18:53

Zasedání 9/2018 OZ Mydlovary

Pozvánka OZ 9 2018.pdf

Více

Publikováno 20. 9. 2018 16:22

Dopis hejtmance Mgr. Ivaně Stráské

Dodatečně zveřejňujeme také dopis paní hejtmance Jihočeského kraje Mgr. Ivaně Stráské

Více

Publikováno 12. 9. 2018 13:31

Dopis starostům

605801262_0_20150911132331(2).pdf

Více

Publikováno 12. 9. 2018 8:00

Veřejné projednání ÚP Mydlovary vyhláška

603903006_0_Veřejná vyhláška_ÚP Mydlovary.pdf

Více

Publikováno 4. 9. 2018 13:29

Den otevřených dveří PRLP Mydlovary

Datum konání: 15. 9. 2018

602551652_1_Pozvanka.docx

Více

Publikováno 31. 8. 2018 9:25

Kalojemy historie 2001

Fotodokumentace z mydlovarské kroniky. Články z denního tisku.

Více

Publikováno 22. 8. 2018 16:11

Zasedání 8/2018 OZ Mydlovary

Pozvánka OZ 8 2018.pdf

Více

Publikováno 22. 8. 2018 15:28

Noční hasičská soutěž ČEZ

pozvánka noční 2018.docx

Více

Publikováno 13. 8. 2018 8:56

Zasedání 7/2018 OZ Mydlovary

Pozvánka OZ 7 2018[1].pdf

Více

Publikováno 24. 7. 2018 9:07

Slovo starosty

Vážení spoluobčané .docx

Více

Publikováno 22. 7. 2018 13:55