Obec Mydlovary
ObecMydlovary

Krizové řízení

Při řešení mimořádných událostí v obci starostka obce spolupracuje s velitelem zásahu a složkami IZS a podílí se na záchranných a likvidačních pracích a realizuje opatření k ochraně obyvatelstva.

Při řešení mimořádných událostí v obci bez vyhlášení krizového stavu, při koordinaci záchranných a likvidačních prací, při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu obecního úřadu obce starostka obce spolupracuje se starostou ORP a realizuje záchranné a likvidační práce, zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, realizuje další opatření ochrany obyvatel, opatření ochrany majetku a životního prostředí a organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití.

Při řešení krizových situací (po vyhlášení krizového stavu) patří mezi nezbytné úkoly spolupráce se starostou obce s rozšířenou působností, zajištění plnění stanovených krizových opatření hejtmanem, vládou, plnění úkolů stanovených starostou obce s rozšířenou působností, realizace záchranných a likvidačních prací, plnění úkolů stanovených krizovým plánem obce, zabezpečování varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, nařízení a organizování evakuace osob z ohroženého území obce, realizace dalších opatření ochrany obyvatel, realizace opatření ochrany majetku a životního prostředí, realizace obranných, bezpečnostních opatření, organizování činnosti obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva, zajištění organizace dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.

Jmenovací dekret velitele jednotky

JmenovaciDekretVeliteleJednotky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 381,13 kB

Krizový a povodňový štáb obce

Krizový a povodňový štáb obce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,76 MB

Krizový plán obce

Krizový plán obce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,72 MB

Povodňový plán obce

Povodňový plán obce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,47 MB

Příloha_č_2a_mapa VHP ETE (přijímací stř.)

Příloha_č_2a_mapa VHP ETE (přijímací stř.).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,49 MB

Příloha_č_2b_mapa VHP ETE (evakuovaná obec)

Příloha_č_2b_mapa VHP ETE (evakuovaná obec).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 360,19 kB

Příloha_č_8_PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OBYVATEL

Příloha_č_8_PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OBYVATEL.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 826,78 kB

Zajištění plnění úkolů k JE Temelín

Zajištění plnění úkolů k JE Temelín.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,98 MB

Zásady spolupráce starosty obce a velitele zásahu

Zásady spolupráce starosty obce a velitele zásahu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,18 kB

Program rozvoje venkova

Projekt Revitalizace veřejného prostranství Mydlovary

Projekt Pořízení vybavení na podporu spolkové činnosti Mydlovary

Mapový portál

Mapový portál - GObec

Odstávky v obci

nepodařilo se zobrazit banner

 

V obraze

Mobilni aplikace

Odkazy ke stažení zde