Obec Mydlovary
ObecMydlovary

2020

Dary přijaté 2020

Dárce
Účel
Výše daru
Použití
REKKA s.r.o. Podpora komunitního života v obci 20 000,00 Kč výměna zdroje tepla v Mydlovarské hospodě 20 000,00 Kč
OK PROJEKT s. r. o.   Podpora komunitního života v obci

200 000,00 Kč

vánoční osvětlení návsi v Mydlovarech 77 000,00 Kč, výměna zdroje tepla v Mydlovarské hospodě  117 245,00 Kč, pergola na návsi 5 755,00 Kč
QUAIL spol. s r. o.    Podpora komunitního života v obci 40 000,00 Kč nákup pohovky do dětského klubu 9 000,00 Kč, doplatek energie dětský klub 30 000,00 Kč, výměna zdroje tepla v Mydlovarské hospodě 1 000,00 Kč


Dary poskytnuté 2020

Obdarovaný
Účel
Žádaná částka
Schválená částka
Základní škola Zahájí Provoz a technické zabezpečení ZŠ a MŠ - 50 000,00 Kč
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Zliv Podpora činnosti – nákup materiálu na letní tábor -

10 000,00 Kč

Spolek amatérských sportovců Mydlovary, z. s. Podpora činnosti 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
SDH Mydlovary  Podpora činnosti  60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
SMO MYDLOVARAN Podpora činnosti 40 000,00 Kč 55 000,00 Kč
Včelaři Mydlovary Podpora činnosti – nákup společného zařízení   10 000,00 Kč

Program rozvoje venkova

Projekt Revitalizace veřejného prostranství Mydlovary

Projekt Pořízení vybavení na podporu spolkové činnosti Mydlovary

Mapový portál

Mapový portál - GObec

Odstávky v obci

nepodařilo se zobrazit banner

 

V obraze

Mobilni aplikace

Odkazy ke stažení zde